Monthly Archives: February 2011

Heidi Mendoza – Pinakamagandang Babae sa Balat ng COA

Paminsan-minsan may mga liwanag na biglang tumatagos sa akala natin ay wala ng katapusang kulimlim na bumabalot sa ating buhay. Minsan, lumulusot ang liwanag mula sa hindi natin inaasahang sulok ng madilim na langit. Minsan dumadating ito sa panahon na … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments